Pogrzeby świeckie

Śmierć Bliskiej osoby zawsze należy do najtrudniejszych chwil. Tym ważniejsze jest, aby uczcić w godny sposób pamięć Zmarłego – dając jednocześnie tym, którzy go kochali, możliwość do ostatniego pożegnania.

Pogrzeb świecki jest formą pożegnania się z bliską osobą, która nie życzyła sobie z różnych powodów pogrzebu wyznaniowego. W czasie ceremonii pogrzebowej tego typu nie znajdują się żadne odniesienia do religii lub też są one nieliczne – a wtedy pojawiają się tylko na wyraźną prośbę samego Zmarłego lub jego rodziny.

pogrzeb świecki

Mistrz Ceremonii

Ważnym – czy nawet integralnym elementem pogrzebów świeckich – jest muzyka lub poezja. Najczęściej nad odpowiednim doborem zarówno muzyki, jak i tekstów czuwa Mistrz Ceremonii Pogrzebowych, który także jest odpowiedzialny za stworzenie mowy pogrzebowej, będącej werbalnym hołdem dla Osoby Zmarłej. Mistrz Ceremonii Pogrzebowej także jest tą osobą, która przewodniczy całej uroczystości pochówku – od chwil refleksji nad trumną czy urną Zmarłego, poprzez kondukt żałobny, aż do samego złożenia ciała lub prochów Zmarłego w grobie. On też zazwyczaj wygłasza podziękowanie dla osób, które przybyły na pogrzeb.

Pogrzeby świeckie, jako pełnoprawna forma pochówku, są ważnym etapem na drodze przeżywania żałoby. Stanowią pomost pomiędzy przeszłością, a teraźniejszością – będąc uroczystym podsumowaniem życia osoby, która odeszła.