Poradnik

Ze śmiercią Bliskiej Osoby najczęściej wiąże się wiele trudnych emocji, które mogą utrudniać odnalezienie się w tej nowej i trudnej sytuacji. Dlatego poniżej znajdą Państwo krótkie zestawienie użytecznych informacji o działaniach, jakie należy podjąć w związku z organizacją pogrzebu.

Zgon w domu

Gdy zgon Bliskiej Osoby zdarzył się w domu, niezbędne jest wezwanie lekarza rodzinnego – a jeśli śmierć nastąpiła poza godzinami pracy przychodni, to należy wezwać lekarza z pogotowia ratunkowego. Przybyły lekarz stwierdza zgon, po czym powinien wystawić kartę zgonu. Jest ona dokumentem na podstawie którego zakład pogrzebowy może przewieźć ciało zmarłego do chłodni.

Jeżeli Państwa życzeniem jest powierzenie naszemu zakładowi pogrzebowemu zadania przewiezienia ciała Zmarłego – prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem czynnym całą dobę: 55 235 54 54. Z kartą zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym zostanie wystawiony akt zgonu.

Gdyby z jakiegokolwiek powodu potrzebowali Państwo pomocy w dopełnieniu formalności urzędowych – pracownicy Zakłady Pogrzebowego Syriusz w Elblągu są gotowi, aby udzielić Państwu niezbędnego wsparcia.

Z aktem zgonu oraz dowodem osobistym osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pogrzebu, a także z legitymacją emeryta/rencisty osoby zmarłej czy też dokumentem świadczącym o zatrudnieniu – należy udać się do zakładu pogrzebowego.

pogrzebowy poradnik

Zgon w szpitalu

Gdy zgon Bliskiej Osoby zdarzył się w szpitalu – kartę zgonu wypisuje lekarz ze szpitala, a Państwo są zobowiązani ją odebrać (najczęściej ze szpitalnego działu statystyki). Następnie należy udać się do urzędu Stanu Cywilnego w mieście, w którym nastąpił zgon, aby stamtąd odebrać Akt Zgonu.

Z aktem zgonu należy udać się do wybranego zakładu pogrzebowego, który zajmie się kompleksową organizacją uroczystości żałobnych.

zgon w szpitalu

Zgon w tragicznych okolicznościach

Gdy zgon Bliskiej Osoby zdarzył się poza domem lub jeśli stało się to w okolicznościach tragicznych (np. w wyniku wypadku czy przestępstwa) – ciało osoby zmarłej z miejsca zgonu podejmuje – po stwierdzeniu zgonu przez pogotowie oraz oględzinach policyjnych – zakład pogrzebowy, który działa na zlecenie Prokuratury. Ciało zmarłego jest przewożone najczęściej do zakładu medycyny sądowej celem wykonania niezbędnych ekspertyz, mających pomóc w ustaleniu przyczyny śmierci. Tam też, po zakończeniu czynności prokuratorskich, zostaje wystawiona karta zgonu oraz dokument uprawniający do odbioru ciała zmarłego. Dopiero wtedy istnieje możliwość powiadomienia wybranego zakładu pogrzebowego, któremu rodzina chce powierzyć organizację pogrzebu.

Zakład Pogrzebowy Syriusz z Elbląga jest gotowy pospieszyć Państwu z wszelką pomocą także w tej trudnej sytuacji. Możemy zająć się kwestiami formalnymi w USC, ZUS oraz w innych instytucjach, a także udzielić niezbędnych informacji odnośnie wszystkich procedur oraz etapów pochówku.